Lượt vote page

Hình Ảnh Kho Bãi

Chia sẻ:

Kho Bãi CTS

Hiện nay, CTS Group Là một trong những đơn vị sở hữu kho bãi chính chủ rộng rãi và đầy đủ trang thiết bị hiện đại tại Việt Nam và Trung Quốc.
Địa chỉ Kho bãi:
1. TP.Hà Nội: km12, đường cầu diễn, phường Phúc Diễn
2. TP.Hồ Chí Minh: Số 125, đường Thạnh xuân 21, P. Thạnh xuân, Q12, HCM.
3. TT. Bằng Tường:
– 收货地址: 广西崇左凭祥市南山物流园中国东盟-跨境 美洋产业园1-2号仓
收货人姓名: 安发转MKH.
– 手机号码 : 191 6246 2885
3. TP. Quảng Châu:
– 收货地址: 广东省广东市南沙区新港大道11号显丰木材有限公司5号仓
– 手机号码 : 191 0764 9717

Dịch vụ của CTS